Not Angka Pianika Ahsiyaaap – Atta Halilintar (Eka Gustiwana)

Not Angka Pianika Atta Halilintar – Ahsiyaaap. Berikut ini not angka pianika lagu Atta Halilintar yang berjudul Ahsiyaaap by “Music Eka Gustiwana”. Semoga sobat suka dengan not angka pianika Ahsiyaaap yang saya tulis dibawah ini.

Not Angka Pianika Ahsiyaaap  – Atta Halilintar (Eka Gustiwana)

Not Angka Pianika Ahsiyaaap  - Atta Halilintar (Eka Gustiwana)
Pianika Ahsiyaaap

6,    6,   2
Ahsiyaaap
4     5    6
Ahsiyaaap
6/    6   5
Ahsiyaaap
5   4   3   4
Ah Ahsiyaaap

6,    6,    2 6,
Ahsiyaaap
4     5    6 
Ahsiyaaap
6/  6/   6   5
Ah Ahsiyaaap
5   4   3   4
Ah Ahsiyaaap

4   3   4    4   3    4    3    4     1′    6
Ahsiyaaap ahsiyaaap siyaaap siyaaap
6   6/    6   6/   5
Ahsiyaaap siyaaap
5   6   5   6   4
Ahsiyaaap siyaaap

4   3   4    4   3    4    3    4     1′    6
Ahsiyaaap ahsiyaaap siyaaap siyaaap
6   6/    6   6/   5
Ahsiyaaap siyaaap
5   6   5   6   4
Ahsiyaaap siyaaap

Ahsiyaaap…4  3  4 6 6 6 6 6/ 6/ 6 5 6 6 6 5 6 4 3 2

                    6 6 6 6 6/ 6/ 6 5 6 6 6 6/ 6 4 3 2

                    6 6 6 6 6/ 6/ 6 5 6 6 6 5 6 4 3 2

                     6 6 6 6 6/ 6/ 6 5 6 6 6 6/ 6 4 3 2
                   

Ahsiyaaap Atta Halilintar By Eka Gustiwana